DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Hepinizin bildiği gibi Diabetes Mellitus ve komplikasyonları yüzyılımızın en önemli sağlık problemlerindendir. Diyabet sıklığının durdurulamayan artışı bir yana, yarattığı sorunlar ve tedavinin maliyeti de diyabetin önlenmesi ve doğru şekilde tedavisinin hekimlerce iyi bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bugün tüm ülkelerin ve bu arada Türkiye’nin sağlık harcamalarında diyabet ve komplikasyonlarının ciddi yer tutar hale gelmiş olduğunu görmekteyiz.

Bu açıdan diyabetin önlenmesi en az diyabetik bireylerin doğru şekilde tedavi edilmesi kadar önem arz etmektedir. Bu nedenle diyabet önleme ve tedavisiyle ilgili bilgi durumumuzu güncellemek ve hep diri tutmak zorundayız. İşte bu düşünceden hareketle, ilki 2016’da Ankara Diyabet Derneği tarafından gerçekleştirilmiş olan ‘Diyabet Tedavisi Sempozyumu’nun bu yıl ikincisini yapmayı planladık. Bu şekilde aslında bu sempozyumların geleneksel hal alması da hedeflenmiştir.

Bu yılki sempozyumumuz, amacına uygun şekilde diyabetin önlenmesi ve iyi glisemik regülasyonun sağlanmasında kilit öneme sahip tıbbi beslenme tedavisinin de yoğun şekilde tartışılacağı ‘Diyabette Tıbbi Beslenme Paneli’ni de içerecek olup konunun çok yönlü tartışılmasına da olanak sağlayacaktır. Bu yönüyle diyabet tedavisinin önemli bileşenlerinden olan tıbbi beslenme diyetini konunun uzmanları diyetisyenlerimizden dinleme şansı bulabileceğiz.

Sempozyumun diğer oturumlarında ağırlıklı olarak diyabet tedavisinde kullanılmakta olan oral ve paranteral antidiyabetikleri, insulin tedavilerini ve diyabet tedavisindeki yeni teknolojik gelişmeleri de dinleme ve öğrenme fırsatımız olacak. Bu bilimsel şölende sizlerle birlikte olmayı umuyor ve bu duygularla hepinizi ‘2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu’na davet ediyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Rıfat Emral
Sempozyum Başkanı
Ankara Diyabet Derneği Başkan Yardımcısı

SEMPOZYUMA KALAN SÜRE
DUYURULAR
Bilimsel Program yayınlandı.

2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara Sheraton Hotel'de yapılacaktır.